• (Bouw-)activiteiten en bedrijvigheid op het terrein gaan van start
 • (Bouw-)activiteiten en bedrijvigheid op het terrein gaan van start
 • (Bouw-)activiteiten en bedrijvigheid op het terrein gaan van start
 • (Bouw-)activiteiten en bedrijvigheid op het terrein gaan van start
 • (Bouw-)activiteiten en bedrijvigheid op het terrein gaan van start

29/08/2016

(Bouw-)activiteiten en bedrijvigheid op het terrein gaan van start

Door: Marconia

Nu de coöperatie formeel de beheerder van de braakliggende grond aan de Marconistraat is, kunnen de initiatieven hun plannen zichtbaar maken.

Openbare experimenteerruimte voor innovatie
De komende jaren realiseert coöperatie Marconia een openbare experimenteerruimte voor
vernieuwers uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en burgers/bewoners. Het terrein biedt werkruimte aan ontwerpers, architecten, bouwers, startende ondernemers die kansen zien. Dansers, performers, muzikanten en andere creatieve geesten bieden we een podium. Tegelijkertijd is het een leerwerkplek voor alle vormen van onderwijs, van praktijkschool tot technische universiteit.

Op het terrein testen de initiatieven maatschappelijke, technologische of stedenbouwkundige innovaties of prototypes die bijdragen aan een gezonde en circulaire (wijk-)economie, slimme en vernieuwende haven-stadindustrie, off-grid water& energie, ecologische bodemsanering. De activiteiten en bedrijvigheid krijgen de vorm van een tijdelijk dorp waar makers en gebruikers werken en mogelijk ook wonen, en waar bewoners en bezoekers zich vermaken en inspiratie opdoen. Ontwerpprincipes op het terrein zijn circulariteit, tijdelijkheid intercultureel ontwerpen en integraliteit.

lees meer

 • Cultureel programma en evenementen op 2 en 3 september 2016
 • Cultureel programma en evenementen op 2 en 3 september 2016

29/08/2016

Cultureel programma en evenementen op 2 en 3 september 2016

Door: Marconia

Marconia is een plek voor vrijdenkers en creatieve geesten: mensen die op een scherpe en onderzoekende manier naar de wereld kijken. Marconia biedt een podium voor performers, dansers, muzikanten en andere kunstenaar om autonoom of samen creatieve grenzen op te zoeken, te verkennen en waar nodig te doorbreken.

Amenti Collective via Hip Hop Huis Rotterdam
Het Amenti Collective bestaat uit Gil en Gerard, die zijn verbonden aan het Hip Hop Huis in Rotterdam. Met hun performances willen mensen inspireren om te ervaren dat alles mogelijk is, of zoals ze zelf zeggen ‘inspiring others to think like there is no box’. Het terrein van Marconia is een uitgelezen plek voor performances als deze.

Sporen van de stad
Sporen van de Stad vraagt de aandacht voor de verlaten rails in de stad. Een wagon reist langs verschillende sporen in de stad en onderzoekt ter plekke en in interactie met bewoners uit de buurt het verleden, heden en de toekomst van het spoor op elke locatie. Na een verblijf op Katendrecht tijdens de IABR staat het treinstel nu tijdelijk naar Marconia.

 • Samenwerking met kennispartners van start
 • Samenwerking met kennispartners van start
 • Samenwerking met kennispartners van start
 • Samenwerking met kennispartners van start
 • Samenwerking met kennispartners van start

29/08/2016

Samenwerking met kennispartners van start

Door: Marconia

Wat we in samenwerking leren, draagt bij aan de ontwikkeling van alle initiatieven, de bewoners van Rotterdam en de rest van Nederland. De coöperatie trekt op met partijen die hun passie volgen, grenzen opzoeken en opvallen door wat ze denken en doen.

Op 2 september hebben we vlaggen geplant met de volgende partijen die gezamenlijk kennis komen ontwikkelen bij Marconia:
- De Omgevingswet
- Het Center of Expertise/Concept House Village
- De Coöperatieve Samenleving
- Het KNMI/WOW-NL

lees meer

 • Terugblik Fabrique Mozaique

11/09/2015

Terugblik Fabrique Mozaique

Door: marconia

Zaterdag 5 september was M4H het decor voor Fabrique Mozaique. Marconia vond het te gek al een rol te kunnen vervullen tijdens dit mooie festival. Volgend jaar weer en meer! Check hier de foto’s.

 • Marconia spant zich in voor hergebruik WorldExpo-paviljoen 2015

28/08/2015

Marconia spant zich in voor hergebruik WorldExpo-paviljoen 2015

Door: marconia

De ambitie om de WorldExpo naar Rotterdam te halen, inspireert Marconia. Is het niet een mooi gebaar om het huidig WorldExpo-paviljoen naar Rotterdam te verplaatsen, nadat de wereldtentoonstelling in Milaan is afgelopen? Dit sluit aan bij het gedachtengoed van hergebruik en biedt het paviljoen een tweede leven met een relevante invulling. Een slimme verbinding tussen de ambities van de WorldExpo van dit jaar en die voor 2025.

Tegelijk is het een mooi gebaar naar Rotterdam. Alle Rotterdammers die geen geld hebben om naar Milaan te gaan, ervaren toch het gevoel van de expo. Ook biedt het de huidige Nederlandse exposanten een podium om hun innovaties voor een langere periode aan een gevarieerd publiek te tonen. Om de krachten te bundelen zijn de eerste contacten met de organisatie van de WorldExpoMilaan en EdenParks (ontwikkelaar van het expo-paviljoen) gelegd. Binnenkort meer hierover.

 • Jouw visie op rol van gemeente bij gebiedsontwikkeling?

25/08/2015

Jouw visie op rol van gemeente bij gebiedsontwikkeling?

Onlangs kregen we een verzoek van Tim Langelaan, die als gebiedssecretaris bij de gemeente Rotterdam werkt. Als laatste onderdeel van zijn studie Master City Developer doet hij voor zijn scriptie onderzoek naar de rol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling. Als cases heeft hij Almere Oosterwold, Alkmaar Overstad en Brainport Park in Eindhoven en Marconia geselecteerd. Omdat Tim’s onderzoek past bij Marconia’s ambitie om samen kennis te ontwikkelen, bieden we hem graag het podium voor het verzamelen van informatie. De vragenlijst begint direct je als op deze link klikt, je antwoorden worden anoniem. De uitkomsten van het onderzoek deelt Tim met de deelnemers. Die volgen dus later.

 • Rotterdam levert drie finalisten Challenge Stad

10/07/2015

Rotterdam levert drie finalisten Challenge Stad

Gefeliciteerd BlueCity010, HotspotHutspot en Dakakkers! Deze Rotterdamse initiatieven zijn geselecteerd als finalisten van ChallengeStad. Samen met hen en 46 andere initiatieven uit heel Nederland pitchte Marconia op 29 juni haar project. De Challenge biedt projecten die bijdragen aan het leefbaar maken en houden van Nederlandse steden om versneld tot realisatie te komen. Met maar liefst zeven initiatieven was Rotterdam goed vertegenwoordigd. Ook FairDesignPlein, RecycledPark en BroodNodig namen deel.

 • Taiwan bezoekt Marconia

09/06/2015

Taiwan bezoekt Marconia

Taiwan toont interesse in Rotterdamse bottom-up gebiedsontwikkeling. Begin juni bezochten 26 Taiwanese topambtenaren Marconia en De Fruitvis. We deelden met hen het verhaal over de herontwikkeling van de Merwe-Vierhavens en de rol die je als stadmaker hierin vervult. Jillian Barendregt (Stadshavens Rotterdam) en Carlo Schreuder (directeur Stadsontwikkeling Rotterdam) complementeerden het verhaal met uitleg over de ontwikkelstrategie voor M4H en Rotterdam. Volgens Martijn van der Steen, partner bij Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, zijn Marconia en De Fruitvis voorbeelden van collaborative governance, de samenwerking tussen particuliere initiatiefnemers, overheid en markt.

 • Marconia werkt als coöperatie

01/05/2015

Marconia werkt als coöperatie

“Door verantwoordelijkheid te nemen voor onder meer energie, (gebiedsontwikkeling), en zorg geven burgers zich rekenschap van de gevolgen van hun individuele handelen voor nu en later”, verklaarde Jurgen van der Heijden onlangs op SeePublic. Daarom is voor de realisatie van Marconia een coöperatie opgericht. De pioniers die zich vestigen op Marconia worden deel van het experimenteerlab en delen kennis en ervaringen. De coöperatie biedt hiervoor de juridische en democratische borging. En omdat je samen sterker staat en ervaringen en kennis kunt delen, is Marconia lid van de Coöperatieve Samenleving. Een initiatief dat burgerinitiatieven faciliteert in het opzetten van de goede (formele) samenwerking.

 • Smogvrij park in Stadshavens
 • Smogvrij park in Stadshavens

10/03/2015

Smogvrij park in Stadshavens

Door: bron: http://stadshavensrotterdam.nl/

Naast het Glazen Pand van Studio Roosegaarde in de Vierhavensstraat komt een smogvrij parkje, ontworpen door technisch kunstenaar Daan Roosegaarde. De afgezogen vieze lucht komt van pas bij de productie van sieraden.

Het parkje met naar schatting een diameter van 50 meter wordt gereinigd van fijnstof, waardoor bezoekers vrij kunnen ademhalen. Na de zomer wordt de stellage opgebouwd. De afzuiginstallatie kan gemakkelijk verplaatst worden. Na Rotterdam gaat het Smog Free Park naar Beijing. “Met deze parken wil ik mensen bewust maken hoe een stad schoon kan ruiken en aanvoelen. Het doel is wereldwijd smogvrije steden,” zegt Roosegaarde. Door de fijnstof te ioniseren, af te vangen en onder hoge druk te zetten wordt het een harde substantie – een idee van de TU Delft. Hiermee zouden 150 ‘smogsieraden’ per dag opgesierd kunnen worden om inkomsten te genereren.

lees meer

 • Marconia doet mee in leernetwerk ‘Ruim de regels op’

26/09/2014

Marconia doet mee in leernetwerk ‘Ruim de regels op’

Op zoek naar oplossingen voor knellende regels op gebied van aanbesteding, belastingen en procedures. Om te onderzoeken rek er in de regels zit nemen gemeente Rotterdam en Marconia samen deel in het leernetwerk ‘Ruim op die Regels’. Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken begeleiden in deze leeromgeving initiatiefnemers en gemeenten uit heel Nederland. Onlangs beschreef Friso Coumou (Ministerie BZK) waar het vaak knelt in de samenwerking tussen initiatiefnemer en overheid. Eerder legden Marte Kappert en Hanneke Schreuders (Platform31) in Radio 1 Vandaag de waarde van het leernetwerk uit.

Site by Alsjeblaft!