29/08/2016

Samenwerking met kennispartners van start

Door: Marconia

Wat we in samenwerking leren, draagt bij aan de ontwikkeling van alle initiatieven, de bewoners van Rotterdam en de rest van Nederland. De coöperatie trekt op met partijen die hun passie volgen, grenzen opzoeken en opvallen door wat ze denken en doen.

Op 2 september hebben we vlaggen geplant met de volgende partijen die gezamenlijk kennis komen ontwikkelen bij Marconia:
- De Omgevingswet
- Het Center of Expertise/Concept House Village
- De Coöperatieve Samenleving
- Het KNMI/WOW-NL

Omgevingswet
Om de introductie van de omgevingswet zo goed mogelijk te faciliteren is er behoefte aan het ontwikkelen van werkprocessen die het nieuwe samenspel tussen overheid, markt en samenleving faciliteren. Programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden, bedrijven, maatschappelijke initiatieven en bewoners bij het gaan werken met de Omgevingswet en de transitie die hiermee wordt voorgestaan. Het programma ziet de samenwerking tussen de partijen op Marconia als een goed voorbeeld van hoe in een actieve ‘leren door doen’-omgeving ervaring kan worden opgedaan met de bedoeling van de Omgevingswet en wil de samenwerking graag ondersteunen met kennis en expertise.

Centre of Expertise/Concept House Village
Op het terrein van coöperatie Marconia komen de ontwikkelstrategieën van RDM Campus en M4Hgebied samen. Het terrein biedt ruimte om de ontwikkelstrategie van het Rotterdam Innovation District te concretiseren. Marconia en het RDM Centre of Expertise (CoE) / Living Lab Concept House Village (CHV) zijn beide actief zijn in het Rotterdam Innovation District. Via een samenwerking committeren zij zich aan het verkennen en verder invullen van het living lab voor innovatie, dat gestoeld is op continu leren, praktijkonderzoek en het samenbrengen van publieke en private partijen.

De Coöperatieve Samenleving
De ontwikkeling van Marconia is bedoeld om toegepaste experimenten uit te voeren, die bijdragen de ontwikkeling van een nieuw concept voor circulaire, maatschappelijke gebiedsontwikkeling te onderzoeken. De Coöperatieve Samenleving bouwt aan dit nieuwe speelveld, waarin gebiedsontwikkeling een collectief proces wordt van gelijkwaardige samenwerking tussen gemeenschap, overheid en markt, ondersteund door een nieuwe wijze van financiering en waardeontwikkeling, geborgd op het weerstandsvermogen van de stad. Zodat Rotterdam en regio een adaptief en crisisbestendig gebied wordt voor volgende generaties.

Weerstation KNMI
Het KNMI schenkt Marconia op 2 september een weerstation. Dit weerstation gaat deel uitmaken van de Weather Observations Website WOW-NL van het KNMI. WOW-NL WOW-NL is een crowdsourced netwerk van weerstations door heel Nederland. Weerliefhebbers, scholen en organisaties met een automatisch weerstation kunnen hun weerwaarnemingen automatisch en real-time doorsturen naar het KNMI. Zo ontstaat een nieuwe bron van informatie over lokale weersomstandigheden, waaruit geput kan worden bij het bedenken van oplossingen die bijdragen aan klimaatbestendige steden en gebieden.

Site by Alsjeblaft!